260415

 
 

Idag vill jag prata om välfärden som medel för att finansiera skolan. Att vi tillsammans hjälps åt att finansiera skolan genom skatt är en självklarhet i Sverige. Till och med friskolor som plockar ut vinst i skatteparadiser finansierar vi tillsammans. Det är inte fallet i USA. Sverige må ha ett av de mest liberala skolsystem i världen, men det är finansierat genom socialism. Här borta, i USA, baserar sig undervisningen mycket på donationer och att elever betalar ur egen ficka. Räcker det inte till kommer vi till den punkten jag tänker ta upp idag; att köpa sina betyg. 

 

Att köpa betyg är - baserat på mina personliga erfarenheter - mest förekommande i estetiska kurser. Att byta in material i utbyte mot betyg har kommit upp som erbjudanden från lärare både under min bildkurs i Athens och under min skulpturkurs här i Atlanta. Dessa lärare har inte budget att finansiera sina kurser och förväntas ta från egen ficka för att införskaffa material. I min skulpturkurs finns det sällan material nog att alla ska få delta i de olika projekten. Läraren har redan från början av terminen bett oss att betala en kursavgift på $20 och de som inte betalat den får inte tillgång till allt material. Läraren har även lagt fram ett erbjudande om att köpa material i utbyte mot "extra credit" och läxbetyg. 

 

Jag började senare än alla andra och var under en tid inte medveten om att vi hade läxor som hade deadline varje torsdag. När jag upptäckte detta hade tillräckligt många veckor passerat att jag inte skulle hinna med och det slutade med att jag fortsatte att inte göra dessa läxor, delvis för att mitt år här inte räknas och delvis för att jag inte orkade, trots att min utbytesorganisation påstår att de kommer skicka hem en om en blir underkänd. På grund av detta, trots att jag hade A:n och B:n i alla projektarbeten, höll jag på att bli underkänd. Men så inledde vi ett gipsprojek och gipset tog oväntat slut. Jag köpte två påsar gips för $30 och fick därefter A:n på alla läxor jag missat.

 

Jag har alltså köpt betyg. Att jag har den här möjligheten är inte okej. Skolan ska inte vara en klassfråga. Betyg ska inte basera sig på föräldrars inkomst. Alla ska ha samma möjligheter oavsett bakgrund. Det är därför skattefinansierad välfärd är så otroligt viktigt. Vi måste hjälpas åt. Vi måste ta hand om varandra. Och dessutom får vi aldrig glömma hur viktiga estetiska ämnen är; vi får aldrig glömma att finansiera dem. 

 
Tidigare inlägg