190914

 
 
 
För mig är feminism utan socialism ett omöjligt koncept. Feminism är beroende av den socialistiska klassanalysen, precis som den är beroende av till exempel den anti-rasistiska analysen. Alla typer förtryck och strukturer samverkar med varandra och det krävs ett intersektionellt feministiskt perspektiv för ett fulländat resultat. 
 

Liberalism är en ideologi som saknar strukturanalys, inte bara i klasstrukturer utan även i till exempel könsmaktsordningen. Liberaler, exempelvis Ebba Busch Thor (KD), utgår ofta ifrån en idé om att icke cis-män är förtryckta, inte utav könsmaktsordningen, utan av sig själva. Att vi till exempel skulle väljer jobb som ger dålig lön, och att vi borde ha valt något annat istället, och då hade det inte funnits något problem.

 

En annan sak som utmärker hur liberalfeminismen saknar sturkturanalys är att liberalfeminister ofta vill att vissa icke cis-män ska ha det bra på andra icke cis-mäns bekostnad. Alliansen har till exempel tjatat väldigt mycket om RUT-avdrag iför valet – ett val som föresten gick åt helvete på alla sätt möjliga - och hur detta skulle gynna kvinnor som arbetar mycket övertid som till exempel undersköterskor och behöver hjälp att städa i hemmet. De flesta kvinnor som Alliansen påstår skulle gynnas av RUT-avdrag har dock sällan råd eller möjlighet med RUT-avdrag. Det är den vita medelklassen som framförallt gynnas av RUT-avdrag, och även om de kvinnor som Alliansen påstår skulle gynnas av RUT-avdrag faktiskt gjorde det kvarstår problemet att även många av dessa städare är arbetarklassens kvinnor, med dåliga förhållanden och arbetsvillkor. 

 

Liberalism och feminism är för mig är alltså en ekvation som inte går ihop. Jag var dock förbered på att mitt värdland är förtjust i tanken på dessa två i en kombination. Jag trodde att socialism skulle vara nertystat och i stil med Harry Potters "He-who-must-not-be-named". Att lärare skulle nämna socialistiska idéer till eleverna över huvud taget var långt ifrån vad jag trodde var realistiskt. Men under American Government, som förövrigt är en extremt stökig, outhärdlig klass, kom det upp, och det var självklart inte på goda vägnar. 

 

American Government är en klass som, precis som en stor del av den resterande amerikanska skolan, är utformad på ett sätt som gör att eleven ska tro att den information som ges till dem är fakta, även om det är åsikter. Vi blir gång på gång tilldelade papper med text med informativa stycken som har tomrum där ord ska skrivas. Läraren går sedan igenom orden och samanhanget, om detta inte redan står på tavlan, och en förväntas skriva ner dessa ord för att sedan ha fullständiga meningar. 

 

Ibland är det saker som "direktdemokrati betyder att folket representerar sig själva" och ibland är det saker som "kapitalism är det bästa systemet". Det senare är vad som upprör mig. Vi var i början av lektionen ombedda att skriva ner om vi skulle vilja leva i ett samhälle där "alla hade lika mycket pengar att röra sig med men ingen hade några val", eller om vi hellre skulle vilja leva i ett samhälle där "alla fick göra egna val men där det fanns inkomstklyftor och klassism". Utan någon vidare diskussion eller spekulation om det positiva och negativa med båda dessa system varken före eller efter blev vi sedan tilldelade pappret på bilden ovan. Jag finner det helt absurt att läraren utformat lådorna med de ekonomiska systemen på pappret som om det är fakta att kapitalism skulle vara ett sådant underbart system. Sedan var det även ganska absurt att en av "Traditionals" styrkor som stod uppskrivna på tavlan var könsroller. 

 

Jag är redan så otroligt trött på det amerikanska utbildningssystemet och jag har knappt varit här i två veckor. Jag tror detta förklarar mycket om amerikanska människors syn på politik och socialism. Socialism är stämplat som något dåligt redan första året av high school, utan diskussion. Amerikanska ungdomar älskar kapitalism. Varför? Det vet de nog inte ens själva.

 
Kom ihåg mig?